Chương trình đào tạo Chuyên Gia Huấn Luyện Thực Hành
(Thực hiện bằng Tiếng Việt)

Certified Coach Practitioner - Thực hiện bằng Tiếng Việt

$59900USD
 •  Chương trình được chứng nhận bởi Hiệp Hội Huấn Luyện Quốc Tế (International Coach Federation, chứng nhận 12 giờ)
 • Học ở bất cứ nơi nào bạn muốn
 • Một chiến tổng thể phát triển sự nghiệp Huấn Luy
 • Thời gian học linh hoạt

Chương trình đào tạo cấp tốc Chuyên Gia Huấn Luyện Thực Hành được chứng nhận bởi Hiệp Hội Chuyên Gia Huấn Luyện Quốc Tế, thực hiện trong 2 ngày qua điện thoại. Mục đích để đáp ứng nhu cầu được đào tạo 1-kèm-1 ngày càng tăng. Học viên có cơ hội nhận được sự kèm cặp, hướng dẫn tận tình họ xứng đáng được hưởng trong suốt 2 ngày.

Chương  trình Chuyên Gia Huấn Luyện Thực Hành bao gồm tất cả những thứ bạn cần để hoàn tất Chứng chỉ và bao gồm tất cả các loạt bài mẫu huấn luyện, hướng dẫn huấn luyện.

Chương trình được thực hiện bằng tiếng Việt bởi Chuyên Gia Huấn Luyện Trần Tiến Công, người sẽ hỗ trợ tất cả những bạn cần để đảm bảo cho thành công của bạn.

Để thuận tiện, tất cả những tài liệu về khóa học được cung cấp để bạn tải về mà không cần phải chờ đợi.

Tổng Quan Chương Trình

*Bạn có thể phải trả phí điện thoại đường dài khi tham gia chương trình 

Lợi ích mà bạn sẽ thu được:

 • Bạn sẽ học được nền tảng của Huấn luyện
 • Giới thiệu và lịch sử ngành Huấn luyện
 • Cấu trúc và quy trình huấn luyện / 4 giai đoạn huấn luyện
 • Phát triển kỹ năng – lắng nghe và đưa phản hồi mang tính hỗ trợ
 • Tìm hiểu thế giới quan Khách hàng của bạn
 • Tìm hiểu mục tiêu, giá trị sống của khách hàng
 • Chiến lược thu hút khách hàng độc đáo của chúng tôi
 • Nắm bắt mô hình “Huấn luyện tạo thành công” – SCC
 • Xây dựng hợp đồng Huấn luyện
 • Tầm quan trọng của việc được nhìn nhận là Chuyên gia
 • Kết thúc và hỏi đáp

Khi bạn chọn tham gia chương trình Chuyên Gia Huấn Luyện Thực Hành, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được chương trình hoàn chỉnh cần thiết để xây dựng sự nghiệp huấn luyện của bạn với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để giúp bạn đạt được mục tiêu. Bạn sẽ nhận được 6 tháng làm thành viên miễn phí của hiệp hội Khoa Học và Nghệ Thuật Huấn Luyện giúp xây dựng kinh doanh độc nhất của chúng tôi để giúp bạn xây dựng tầm nhìn huấn luyện của bạn một cách rõ ràng, bằng sự hướng dẫn đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp bạn hành động hiệu quả.

Sau khi tốt nghiệp chương trình Chuyên Gia Huấn Luyện Thực Hành, bạn sẽ biết chính xác điều gì cần hỏi để dẫn dắt và tạo động lực cho khách hàng của bạn để đạt mức độ thành công cao hơn và có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó không có gì là hoài nghì vì tất cả toàn bộ đoạn hội thoại huấn luyện đã được viết sẵn cho bạn. Và sau đó với việc cam kết thực hành huấn luyện, bạn sẽ sẵn sàng để thu hút khách hàng và phát triển nghề huấn luyện của bạn.

Chương trình Chuyên Gia Huấn Luyện Thực Hành 1-kèm-1 hiện đang mở để nhận đăng ký

Liên lạc với chúng tôi để biết ngày học qua điện thoại cho Huấn Luyện theo nhóm